Biologie - Anatomie Hersenen (gebieden en functies)

 
  eduBioSite - hersenen blinde oefenkaart (copyright)
Copyright afbeeldingen: Dana Foundation, Vajira54 @ Slideshare
Probeer ook oefening met de Latijnse begrippen (Cerebri anatomia).
 
Hoe moeilijk wil je het? info knop  
Niveau AHier zitten de onderdelen in: .....
Hoeveel onderdelen wil je raden?
Hoe wil je oefenen? info knop
Naam raden    onderdeel aanwijzen
 

 
 
 

 
Vraag  : 
 
Score  : 
 
 
Cijfer  : 
     
Als je straks klaar bent, deel je score op:
 
   
 
     
  Op deze pagina vind je de biologie toets "Hersenen - anatomie en functies" om de hersenanatomie en hersenfuncties te leren door te oefenen als spel. Deze zelfstandige educatieve bio test is geschikt voor het basisonderwijs, middelbaar en voortgezet onderwijs ter ondersteuning van de lessen biologie en anatomie. In deze toets bevinden zich de volgende hersengebieden en hersenfuncties:
Frontale kwab (Voorhoofdskwab), Voorhoofdskwab, Pariëtale kwab (Wandbeenkwab), Wandbeenkwab, Occipitale kwab (Achterhoofdskwab), Achterhoofdskwab, Cerebellum (kleine hersenen), Kleine hersenen, Medulla oblongata (verlengde merg), verlengde merg, Pons (brug van Varol), brug van Varol, Temporale kwab (Slaapkwab), Slaapkwab, Gyrus cinguli (Gordelwinding), Gordelwinding, Cingulate gyrus, Corpus callosum (Hersenbalk), Hersenbalk, Hypothalamus, Hypofyse (Hersenaanhangsel), Hersenaanhangsel, Pituitary gland, Amygdala (amandelkern), Amandelkern, Hippocampus (Zeepaardje), Zeepaardje, Olfactorische bol (Reukkolf), Reukkolf, Olfactory bulb, Thalamus, Middenhersenen (Mesencephalon), Mesencephalon, Cerebellar peduncle, Cerebellar peduncles, Cerebellar tracts, Hersenstam (Truncus cerebri), Truncus cerebri, Ruggenmerg, Spinal cords, Hersenzenuw (Craniale zenuwen), craniale zenuwen, Gezichtszenuw (Nervus opticus), nervus opticus, Hersensteel (Cerebral peduncle, Pyramidebaan), Cerebral peduncle, Pyramidebaan, Ademhalingscentrum, Ademhalingscentra, Respiratory centers, Mentale functies (intelligentie,concentratie,creativiteit), Centrum van Broca (motorisch spraakcentrum), Motorisch spraakcentrum, Motoriek (oogbewegingen en oriëntatie, Motoriek (bewuste spierbewegingen aansturen), Sensorisch gebied (spieren en huid voelen), Centrum van Wernicke (sensorisch spraakcentrum: taalbegrip), Sensorisch spraakcentrum, Auditief gebied (horen), Associatiegebied (kortetermijngeheugen, emotie), Motoriek (coördinatie van beweging, evenwicht, houding), Visuele gebied (gezichtsvermogen, vormen en kleuren waarnemen en herkennen), Somatosensorisch associatiegebied(informatie interpreteren uit het tactiele systeem: pijn, temperatuur, druk, houding), Reukgebied (olfactory), Sensorisch associatiegebied (verwerken en integreren van informatie van de zintuigen), Emoties (pijn, honger, vecht of vlucht),
Let op: Na het starten van de toets verdwijnt deze tekst om afkijken te voorkomen.